T^2.5

EN

I ever wanted to make and publish computer games. I ever started to work on something that was over my powers. With this „title“ I fullfilled my dream with very minimalistic way.

I have to note, that I do not want to promote this „title“ anyway. I do not like to influence on people.

I even think that the „title“ never make it over checks from side of control workers on Steam. But I was surprised.

Have nice day everybody.

CZ

Vždy jsem chtěl tvořit a publikovat počítačové hry. Vždy jsem začal pracovat na něčem, co bylo nad mé síly. Tímto „titulem“ jsem si splnil svůj sen velice minimalistickým způsobem.

Musím poznamenat, že nechci tento „titul“ vyzdvihovat jakýmkoliv způsobem. Nemám rád ovlivňování lidí.

Dokonce jsem měl za to, že tento „titul“ neprojde kontrolou ze strany pracovníků na Steam(u). Ale byl jsem překvapen.

Přeji všem pěkný den.