Drobný detail

Unikl mi drobný detail při psaní skriptu pro Python. Neustále jsem se divil, proč ve vzorku souborů z jejich větší sady při jeho testování není identifikován textový řetězec ‘thirdparty_2oidn_2mkl-dnn_2src_2common_2engine_8cpp_source.html’. Ta drobnost byla, že jsem si nevšiml, že tím skutečným vstupním souborem a jeho názvem byl ‘thirdparty_2oidn_2mkl-dnn_2src_2common_2engine_8cpp.html’. Vážně si teď připadám jako duševně slabý. Ale i něco zlé je pro něco dobré. Neustálými opravami a zkoušením tohoto skriptu (a také hledáním na internetu) mě tento “problém” donutil přepsat načítání souborů na více neutrální podobu z hlediska jejích kódování znaků. Drtilo mě to den a půl. Po této a jiných podobných předchozích zkušenostech si opravdu nedokáži představit, že bych se zabýval v abstraktní matematice (a fyzice) jedinou rovnicí deset let, abych našel její univerzální (všestranné) řešení z hlediska její instance (ztělesnění) vůči předchozím matematickým premisám (předpokladům) a jejímu !možnému! začlenění do matematického fyzikálního aparátu (funkční [úlohu provádějící] podoba stroje). Ale měl jsem si vzít ponaučení z toho, co mi již někteří říkali a to že bych si po sobě měl číst, co píšu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *