cobSCUra 2017.3.2

Již dlouhou dobu hledám optimální poměr mezi produktivitou a výkonem při programování aplikací. Jasnou volbou z hlediska produktivity je pro mě jazyk interpretru Python. V nepříliš vzdálené minulosti jsem začal zkoumat, jakým způsobem lze dostat z Python(u) co možná nejvyšší výpočetní výkon (je to přeci jen interpretr) - dostal jsem se na bouřlivé vody kompilace nativních modulů a wrapper(ů). První volbou byl balíček NumPy, který většinu matematických operací provádí na pozadí nativně na cílové architektuře. Již před nějakou dobou jsem se zabýval možností JIT kompilace s LLVM, začal jsem tedy hledat, jaké možnosti nabízí pole softwaru pro Python v tomto kontextu - našel jsem llvmlite a Numba od Continuum Analytics Ltd., jenž umožňují přeložit funkce v Python(u) na nativní kód pomocí dekorátoru "@jit". Zbývala poslední málo využitá věc - grafická karta počítače (kterou mám od nVidia) - problém řeší balíček pyCUDA.

A jelikož mám rád vše od začátku a vyloženě se vyžívám v komplikování věcí, rozhodl jsem se nepoužít stávající distribuce Python(u) a instalátory balíčků pip nebo conda, ale sestavit si vše ze zdrojových kódů podle vlastní potřeby. Po cca 3 dnech kompilování a nepříliš rozsáhlém testování vám nabízím vlastní distribuci "cobSCUra" - předem upozorňuji, že neobsahuje žádný instalátor balíčků.

cobSCUra (Camera Obscura) je distribuce, kterou jsem si vytvořil pro rapidní vývoj aplikací generujících obrazová data.

cobSCUra 2017.3.2 obsahuje následjící balíčky


- decorator-4.0.11
- FBX Python SDK 2018.1 (Autodesk)
- future-0.16.0
- llvmlite-0.18.0 (uses llvm-4.0.1)
- Mako-1.0.6
- MarkupSafe-1.0
- numba-0.33.0
- numpy-1.13.0
- py-1.4.34
- pyCUDA-2017.1
- PyInstaller-3.3.dev0+abfc80661
- PyOpenGL-3.1.1a1
- PyOpenGL-accelerate-3.1.1a1
+ pypiwin32-220
- adodbapi
- com
- isapi
- Pythonwin
- win32
- pytest-3.1.2
- pyTools-2017.3
- setuptools-36.0.1
- six-1.10.0
- vulkan-1.0.49
- wxPython-4.0.0a3 / wxWidgets

A zde přikládám instalátory této distribuce:
cobSCUra.2017.3.2.exe (cca ~95MB ke stažení)
cobSCUra.2017.3.2-nopdb.exe (cca ~65MB ke stažení)

- soubor s připonou "nopdb" neobsahuje volitelnou instalaci ladících symbolů pro některé obsažené dynamické knihovny

Jako vynikající vývojové prostředí pro Python mohu doporučit PyCharm (verze Community nebo Professional - dle potřeby) od JetBrains: PyCharm Community/Professional pro Windows

Pokud chcete pracovat s PyCUDA budete potřebovat následující instalátory:
- CUDA Toolkit: nVidia CUDA Downloads
- Microsoft Visual C++ 2015 Build Tools: Microsoft Downloads

(tyto dvě distribuce jsou potřeba pro kompilaci programů pro grafickou kartu [při instalaci CUDA Toolkit(u) můžete odznačit instalaci redistribucí ovladačů grafické karty a softwaru PhysX a GeForce Experience, pokud již máte nainstalované novější; při instalaci Visual C++ Build Tools vyberte volitelnou instalaci a nainstalujte všechny volitelné položky])

Pokud budete chtít využívat cobSCUra společně s PyCUDA v PyCharm, použijte jako spustitelný soubor Python(u) v nastavení interpretru pro PyCharm "pythonvars.bat", který je v kořenové složce instalace cobSCUra.

Přeji příjemné programování :)