OFTekk jako název vznikl spojením zkratky přezdívky "Otec Fura" a slova "Tekk" (výraz pro technickou hudbu - v tomto kontextu zamýšlený i jako 'tech(kk)nologie'). Jedná se tedy o technické zázemí pro tvorbu Otce Fury.