WATLLP

When an Amateur Trying to Looks Like the Professional

Téměř celý život se zabývám počítači a pro ně určeným softwarem. Za zhruba 20 let z mého života, které jsem této problematice věnoval, by leckdo mohl očekávat, že budu již v některé specializaci tohoto tématu odborníkem, avšak jsem bohužel stálým a (vy)trvalým amatérem. Jak je to možné? V oboru počítačů je totiž nepřeberné množství různých specializací/témat – rád se zabývám všemi možnými z nich, a zatím se mi nikdy nepodařilo v žádné z těchto oblastí proniknout opravdu do hloubky…